Utile

 

Proiect finantat prin Phare
RO-2002/000-586.05.02.02-162 - Centru de consiliere si sprijin pt intreprinzatori Read more

Proiect finantat de Banca Mondiala. Imprumut BIRD RO 4509 - Sprijin pentru intreprinzatori si managementul centrelor de afaceri Read more

  Oportunitati de afaceri oferite de Centrul de Afaceri Leurda-Motru Read more

  Detalii despre modul de intocmire al unui plan de afaceri Download

 Oportunitati de finantare 2005 Download

Sfera de activitate a programului PHARE s-a largit. Un material util despre cum sa obtii finantare de la Uniunea Europeana
Download

Bun venit pe pagina noastra !

 

WEB-SITE REALIZAT IN CADRUL PROGRAMULUI PHARE 2002 – DRU

PROIECT PHARE RO-2002/000-586.05.02.02-162


CONTINUTUL ACESTUI MATERIAL NU REPREZINTA IN MOD NECESAR POZITIA OFICIALA A UNIUNII EUROPENE

Obiectivele noastre

- Valorificarea potentialului economic local
- Identificarea si atragerea unor surse de finantare interne si externe în vederea realizarii scopului propus
- Valorificarea potentialului uman si a fortei de munca din zonele miniere
- Sprijinirea dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii
- Stimularea si atragerea capitalului autohton si strain
- Sprijinirea dezvoltarii economico-sociale si culturale a zonelor miniere
- Identificarea cailor si mijloacelor de îmbunatatire a activitatii administratiei publice locale
- Sprijinirea colaborarii cu alte regiuni de dezvoltare din tara si din strainatate
- Promovarea imaginii zonelor miniere
- Diminuarea dezechilibrelor de dezvoltare existente între diversele localitati ale zonei, prin accelerarea dezvoltarii zonei defavorizate

Obiectul de activitate

- Elaboreaza strategii, prioritati si programe de dezvoltare economico-sociala a zonei
- Coordoneaza dirijarea tuturor resurselor pentru atingerea obiectivelor propuse
- Elaboreaza studii, proiecte, metode si proceduri concrete pentru realizarea prognozelor si programelor de dezvoltare economico-sociala si culturala a zonelor miniere
- Asigura cadrul specific necesar stabilirii de contacte între partenerii români si între acestia si partenerii straini, în vederea atragerii investitiilor în zona
- Stimuleaza si sprijina desfasurarea activitatilor promotionale la nivel local si judetean;
- Organizeaza activitati de informare, consulting, publicitate, seminarii si simpozioane în domeniul dezvoltarii economico-sociale si culturale
- Acorda consultanta si organizeaza seminarii, vizând promovarea initiativei private si initierea în afaceri a întreprinzatorilor
- Faciliteaza accesul la programele de finantare nationale si internationale a persoanelor juridice ce activeaza în domeniul economico-social si cultural
- Organizeaza cursuri de management si perfectionare profesionala
- Efectueaza servicii comerciale legale, în scopul realizarii mijloacelor financiare necesare pentru îndeplinirea obiectivelor Consortiului
- Realizeaza orice alte categorii de lucrari si servicii specifice promovarii dezvoltarii economico-sociale si culturale a zonelor miniere